Kontakt2

Venkovní opravy zámku jsou dokončeny

V lednu letošního roku začala poslední etapa opravy fasád a střešní krytiny zámku, prováděná místní firmou RAPOS. Přestože se v průběhu roku vyskytly problémy a bylo nutné zajistit pokrytí neplánovaných investic, které přineslo restaurování oken zámecké kaple, opravy probíhaly v souladu s plánem. V letních měsících bylo také dokončeno nové oplocení zámecké zahrady od Partyzánské ulice. 

V zámecké zahradě musel být z bezpečnostních důvodů proveden veřejností kritizovaný zásah – skácení buku červenolistého, který byl téměř neodmyslitelnou součástí zámecké siluety při pohledu ze zahrady. Od jara probíhala diskuse o připravované rekonstrukci druhého zámeckého poschodí.  V září bylo demontováno lešení a celá budova zámku mohla konečně zazářit ve své definitivní podobě.  Hodnotu a způsob prováděných oprav snad nejlépe vyjádřil   Národní památkový úřad návrhem  na cenu Patrimonium pro futuro za rok 2016.        M.O.